Szkoła Podstawowa nr 212 im. K. Krahelskiej w Warszawie

08 kwietnia 2021

                           Przedstawiamy
oddanych w 2021 r. 
na konkurs 
"Wydajemy własną książkę"

(kliknij w łącze powyżej)

07 kwietnia 2021

 KONKURS przyrodniczy 

portalu PUSZCZA.PL


zachęcamy do udziału w konkursie przyrodniczym dotyczącym Białowieskiego Parku Narodowego.

Organizatorem konkursu jest portal puszcza.tv, a patronat nad przedsięwzięciem objął Minister Klimatu i Środowiska.
Zakres konkursu jest bardzo szeroki - do wyboru: wykonanie plakatu, fotografii, prezentacji, napisanie opowiadania lub artykułu.

Termin zgłoszeń u organizatora upływa 23 kwietnia.

Szczegółowe informacje (dokładna tematyka prac, regulamin, formularz zgłoszenia) znajdują się na stronie puszcza.tv w zakładce KONKURSY.

06 kwietnia 2021

 Dzień Służby Zdrowia


7 kwietnia, w rocznicę powstania Światowej Organizacji Zdrowia, obchodzone są dwa święta: Dzień Pracownika Służby Zdrowia oraz Światowy Dzień Zdrowia.Wydarzenie rozpoczyna Miesiąc Zdrowia oraz rok działań pod przewodnim tematem. Celem obchodów święta jest poruszenie najważniejszych problemów zdrowotnych dotyczących społeczeństwa na świecie.


W tym szczególnym dla całego środowiska medycznego dniu pragniemy wszystkim lekarzom, pielęgniarkom i pracownikom ochrony zdrowia podziękować za codzienną służbę na rzecz drugiego człowieka. Życzymy realizacji zawodowej, wytrwałości, cierpliwości i docenienia Waszej ciężkiej pracy na rzecz niesienia pomocy innym.03 kwietnia 2021

Wielka Noc

Zmartwychwstanie Pańskie

Z okazji zbliżających się Świąt Zmartwychwstania Pańskiego
składamy najserdeczniejsze życzenia

Niechaj pusty grób
będzie dla nas drogowskazem
 - dzisiaj, jutro i pojutrze.

Niech zmartwychwstanie Pańskie,
które niesie odrodzenie duchowe,
napełni wszystkich spokojem i wiarą,
da siłę w pokonywaniu trudności
i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.

Niech Zmartwychwstały Chrystus  przyniesie wiosenne kwiaty radości, miłości, spokoju i szczęścia.02 kwietnia 2021

  Międzynarodowy Dzień Książki Dla Dzieci 

obchodzimy co roku 
2 kwietnia
w dniu urodzin
duńskiego baśniopisarza
Hansa Christiana Andersena. 

Święto zostało ustanowione w 1967 roku
przez Międzynarodową Izbę
ds. Książek dla Młodych Ludzi (IBBY).


Co roku gospodarzem święta jest inne państwo. Polsce ten zaszczyt przypadł w 1980 roku; motto „Książka moim oknem na świat” wymyślił wówczas Wojciech Żukrowski, a sam plakat projektował Jerzy Czerniawski.

31 marca 2021

Pożegnanie 

Pana Mirosława Bielawskiego

Z głębokim żalem żegnamy Pana Mirosława Bielawskiego,
pracownika obsługi naszej szkoły.

Opuścił nas bardzo dobry pracownik i Człowiek wielkiego serca. Mieliśmy szansę widzieć Pana Mirka z Jego szczerym uśmiechem, wspaniałym usposobieniem, poczucie humoru, optymizmem oraz życzliwością.

Panie Mirku, będzie nam Pana brakowało.

Wyrazy głębokiego współczucia dla Rodziny i bliskich.

 

Dyrekcja, Pracownicy  oraz Uczniowie SP 212

 TRIDUUM PASCHALNE

Triduum Paschalne, triduum paschalne (z łac. triduum, „trzy dni”) – najważniejsze wydarzenie w roku liturgicznym rzymskich katolików oraz starokatolików, którego istotą jest celebracja misterium paschalnego: męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Rozpoczyna się wieczorną Mszą w Wielki Czwartek (msza Wieczerzy Pańskiej), kończy zaś nieszporami Niedzieli Wielkanocnej.

Święta Wielkanocy wiążą się z żydowską Paschą. Święto to jest wspomnieniem niewoli narodu izraelskiego w Egipcie. Wyjście z Egiptu poprzedziło rytualne spożycie baranka paschalnego. Chrześcijanie wierzą, że Chrystus, kiedy spożywał ostatnią wieczerzę paschalną, wypełnił symbole starotestamentowe i był Barankiem Paschalnym, który dopełnił zbawczej ofiary.

Pierwsze wzmianki o celebracji Wielkiego Tygodnia pochodzą z IV wieku. Do 1929 na określenie Triduum Paschalnego stosowano termin Triduum Sacrum. Obecnie używana nazwa pojawiła się w 1924. 

Czas w tym okresie liturgicznym liczony jest według żydowskiego systemu dat, gdzie po zachodzie słońca liczy się już dzień następny. W związku z tym liturgia Wielkiego Czwartku powinna się zacząć przed zachodem słońca i biblijne należy jeszcze do czwartku. Podobnie liturgia Wielkiego Piątku powinna być sprawowana przed wieczorem i należy do piątku. Jednak liturgia Wielkiej Soboty powinna zacząć się dopiero po zmierzchu i dlatego należy już do niedzieli. W ten sposób wypełnia się liturgicznie biblijne twierdzenie zawarte w wyznaniu wiary, że Chrystus "trzeciego dnia zmartwychwstał", bo mamy śmierć Jezusa w piątek, zstąpienie do świata zmarłych w sobotę i w niedzielę czyli trzeciego dnia - Zmartwychwstanie.

29 marca 2021


EKRANIZACJE LEKTUR

Kochani, w wolnej chwili może skorzystacie. Ekranizacje lektur szkolnych, przedstawienia teatralne, dokumenty. Naprawdę warto. Pozdrawiamy z biblioteki.


Filmowe ekranizacje lektur szkolnych.

EKRANIZACJE LEKTUR SZKOLNYCH i nie tylko27 marca 2021

 PALMOWA NIEDZIELA

NIEDZIELA MĘKI PAŃSKIEJ

Święto zostało ustanowione na pamiątkę przybycia Chrystusa do Jerozolimy. Rozpoczyna okres przygotowania duchowego do świąt, będącego wyciszeniem, skupieniem i przeżywaniem męki Chrystusa. 

Pierwsze znane zapisy dotyczące święta pochodzą z dziennika pątniczki Egerii, a datowane są na lata osiemdziesiąte IV wieku. Z Jerozolimy procesja Niedzieli Palmowej rozprzestrzeniła się na kraje chrześcijańskiego Wschodu. Niedziela Palmowa obchodzona jest w Polsce od średniowiecza

Według obrzędów katolickich tego dnia wierni przynoszą do kościoła palemki, symbol odradzającego się życia.

Bogate tradycje ma Wykonywanie palm wielkanocnych ma bogate tradycje sięgające VII wieku Zwyczaj ich święcenia w Niedzielę Palmową zapoczątkował Kościół francuski. Poza Polską zwyczaj ten przetrwał w południowych Niemczech (palemki wykonane z bukszpanu i bazi) oraz w Austrii (palemki z bazi, ostrokrzewu lub bukszpanu, ozdobione wstążkami).

W Polsce święcenie własnoręcznie wykonanych palm w rozbudowanej formie zachowało się m.in. na Kurpiach w parafii Lipniki i Nysie oraz Łyse, a także w Małopolsce w Lipnicy Murowanej i w Limanowej. W wielu miejscowościach odbywają się coroczne konkursy na najdłuższą i najpiękniej wykonaną palmę. Osiągają one wysokość od kilkunastu centymetrów do kilkudziesięciu metrów. Wykonuje się je z różnych materiałów i rozmaitych elementów dekoracyjnych.

Procesje w Niedzielę Palmową były obecne od pierwszych wieków chrześcijaństwa – zapoczątkowane w Jerozolimie, rozpowszechniły się na innych terenach. W Polsce tradycją Niedzieli Palmowej była m.in. procesja z Jezuskiem Palmowym. Obecnie w Polsce w Tokarni powrócono do tej właśnie tradycji (zaniechanej w XVIII wieku) obnoszenia figury Jezusa na osiołku podczas procesji z palmami.

 

MIĘDZYNARODOWY
DZIEŃ TEATRU 

obchodzony jest  27 marca


Obchody Światowych Dni Teatru mają na celu promocję i międzynarodową wymianę informacji na temat teatru, pobudzenie kreacji i zwiększenie współpracy ludzi teatru; uświadomienie opinii publicznej wagi sztuki i artystycznej kreacji w życiu codziennym, w celu wzmocnienia przyjaźni i więzi międzyludzkich.

Teatr to rodzaj sztuki widowiskowej, w której aktor lub grupa aktorów na żywo przedstawia sztukę dla zgromadzonej publiczności. Terminem teatr określa się też sam spektakl teatralny lub budynek, w którym odgrywane jest przedstawienie.

Spektakl lub widowisko teatralne (fr. spectacle, łac. spectaculum) to pojęcia kryjące za sobą utwór dramatyczny lub inne dzieło sztuki teatralnej odegrane przez aktorów przed zgromadzoną w tym celu publicznością. Widowisko teatralne stanowi efekt połączenia różnych sztuk – literatury, sztuki aktorskiej, muzyki, choreografii. Koordynatorem i właściwym twórcą widowiska teatralnego jest przeważnie reżyser.